Adli Yardım Fatura Kesim Bilgileri

                                                                       

FATURA BİLGİLERİ

FATURA BAŞLIĞI: MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI

VERGİ DAİRESİ: MUĞLA

VERGİ NO: 6230011857

 

21.09.2023 tarihinden önceki tarifeleri görmek için tıklayınız.

 

 

 

 

21.09.2023 – 00.00.2023 ARASI(2000 TL. ÜZERİ TEVKİFATLI)

(21.09.2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE)

ASLİYE HUKUK

21.09.2023 -00.00.2024

          Örneğin: Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi 17.900,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;

a-) Tarife

                                                  17.900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

16.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx% 10)

1.627,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

3.254,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

13.018,18 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)

  813,63 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

813,64 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

    13.831,81 TL.

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 16.273,00 TL.X% 10 = 1.627,30 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 13.831,95 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 1.627,30 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 12.204,65 TL.ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 1.627,30 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

 

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ   

(DURUŞMALI)

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

5.900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

5.363,64 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

536,36 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

1.072,73 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

4.290,91 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)

  268,18 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

268,18 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

4.559,09 TL

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 5.363,64 TL.X% 10 = 536,36 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 4.559,09 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 536,36 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 4.022,73 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 536,36 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

 

 

 

 

ASLİYE HUKUK DEĞİŞİK İŞ

(DURUŞMASIZ)

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

4.700,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

4.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

427,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

854,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

3.418,18 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)

  213,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

213,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

3.631,81 TL

     

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 4.272,73 TL.X% 10 = 427,27 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 3.631,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 427,27 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 3.204,54 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 427,27 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH HUKUK

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

                                                    10.700,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

                                                9.727,27 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

                                                       972,73 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

                                                   1.945,45 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

7.781,82 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)

486,37 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

486,36 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

         8.268,18 TL.

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 9.727,27 TL.X% 10 = 972,73 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 8.268,18 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 972,73 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 7.295,45 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 972,73 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

SULH CEZA

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

                                                    8.000,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

                                                    7.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

                                                       727,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

                                                   1.454,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

5.818,18 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)

363,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

363,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

         6.181,81 TL.

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 7.272,73 TL.X% 10 = 727,27 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 6.181,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 727,27 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 5.454,54 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 727,27 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

İDARE MAHKEMESİ

21.09.2023 -00.00.2024

 

DURUŞMASIZ

a-) Tarife

                                                    10.500,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

                                                9.545,45 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

                                                       954,55 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

                                                   1.909,09 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

7.636,36 TL.

f-) Kdv Tevkifatı (5/10)

477,28 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

477,27 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

         8.113,63 TL.

     

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 9.545,45 TL.X% 10 = 954,55 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 8.113,63 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 954,55 TL: lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 7.159,08 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 954,55 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İDARE MAHKEMESİ

21.09.2023 -00.00.2024

 

DURUŞMALI

a-) Tarife

20.900,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

19.000,00 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

1.900,00 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

3.800,00 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

15.200,00 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

950,00 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

950,00 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

16.150,00 TL.

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 19.000,00 TL.X% 10 = 1.900,00 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 16.150,00 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 1.900,00 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 14.250,00 TL. ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 1.900,00 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

                                     3.600,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

3.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

327,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

654,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

2.618,18 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

163,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

163,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

2.781,81 TL.

 

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.272,73 TL.X% 10 = 327,27 kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.781,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 327,27 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.454,54 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 327,27 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA CEZA

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

                                     5.600,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

5.090,91 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

509,09 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

1.018,18 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

4.072,73 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

254,55 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

254,54 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

4.327,27 TL.

 

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 5.090,91TL.X% 10 = 509,09 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 4.327,27 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 509,09 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 3.818,18 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 509,09 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

İCRA HUKUK

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

                                     6.800,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

6.181,82 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

618,18 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

1.236,36 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

4.945,46 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

309,09 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

309,09 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

5.254,55 TL.

 

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 6.181,82 TL.X% 10 = 618,18 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 5.254,55 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 618,18 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 4.636,37 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 618,18 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.

 

DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ

21.09.2023 -00.00.2024

a-) Tarife

                                     3.600,00 TL.

b-) Brüt ücret (a bölü 1,10)

3.272,73 TL.

c-) Katma Değer Vergisi (bx%10)

327,27 TL.

d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)

654,55 TL.

e-) Net Ücret (b-d)

2.618,18 TL.

f-) Kdv Tevkifat Tutarı (5/10)

163,64 TL.

g-) Tahsil Edilen KDV Tutarı (c-f)

163,63 TL.

Tahsil edilecek Toplam tutar (e+g)

2.781,81 TL.

 

            Ancak, Avukatlık Yasasının 180. maddesinin (e) bendi gereğince, adli yardımla avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10’ u büro geliri olarak tahsil edileceği hükme bağlandığından, 3.272,73 TL.X% 10 = 327,27 kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım Bürosu görevli Avukata 2.781,81 TL. öderken, büro gelir tutarı olan 327,27 TL. lık Adli Yardım bürosu gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.454,54 TL.  ile birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardım bürosuna makbuz karşılığı ödediği 327,27 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.