Adli Yardım Fatura Kesim Bilgileri

                                                                       

FATURA BİLGİLERİ

FATURA BAŞLIĞI: MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI

VERGİ DAİRESİ: MUĞLA

VERGİ NO: 6230011857

 

Tarifeden Çıktı almak için  tıklayınız

 

      ASLİYE HUKUK        
      24.11.2020-        
Örneğin:  Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  4.080,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               4.080,00 TL
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           3.457,63 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         622,37 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         691,53 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             2.766,10 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           311,19 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         311,18 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         3.077,28 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 3.457,63 TL.X%10= 345,76 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 3.077,28 TL. Öderken, Büro geliri olan 345,76 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.731,52 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 345,76 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider oylarak kaydedecektir.
                 
    ASLİYE HUKUK(AİLE-TÜKETİCİ-ÇOCUK MAHKEMESİ)
      24.11.2020-        
Örneğin:  Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  4.080,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               4.080,00 TL
b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)           3.777,78 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)         302,22 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         755,56 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             3.022,22 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           151,11 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         151,11 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         3.173,33 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 3.777,78 TL.X%10= 377,78 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 3.173,33 TL. Öderken, Büro geliri olan 377,78 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.795,55 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 377,78 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
      ASLİYE HUKUK (DEĞİŞİK İŞ DURUŞMALI)  
      24.11.2020-        
Örneğin:  Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  1.125,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               1.125,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           953,39 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         171,61 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         190,68 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             762,71 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           85,81 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         85,80 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         848,51 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 953,39 TL.X%10= 95,34 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 848,51 TL. Öderken, Büro geliri olan 95,34 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 753,17 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 95,34 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
       
                 
      SULH HUKUK        
      24.11.2020-        
Örneğin:  Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  1.740,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               1.740,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           1.474,58 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         265,42 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         294,92 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             1.179,66 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           132,71 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         132,71 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         1.312,37 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 1.474,58 TL.X%10= 147,46 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 1.312,37 TL. Öderken, Büro geliri olan 147,46 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.164,91 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 147,46 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
      SULH HUKUK (VESAYET)    
      24.11.2020-        
Örneğin:  Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  1.740,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               1.740,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,08)           1.611,11 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%08)         128,89 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         322,22 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             1.288,89 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           64,45 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         64,44 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         1.353,33 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 1.611,11 TL.X%10= 161,11 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 1.353,33 TL. Öderken, Büro geliri olan 161,11 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.192,22 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 161,11 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
      SULH CEZA        
      24.11.2020-        
Örneğin:  Sulh Ceza Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  1.600,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               1.600,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           1.355,93 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         244,07 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         271,19 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             1.084,74 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           122,04 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         122,03 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         1.206,77 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 1.355,93 TL.X%10= 135,60 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 1.206,77 TL. Öderken, Büro geliri olan 135,60 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.071,17 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 135,60 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
      İDARE MAHKEMESİ ( DURUŞMASIZ)
      24.11.2020-        
Örneğin:  İdareMahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi  
  2.040,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               2.040,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           1.728,81 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         311,19 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         345,76 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             1.383,05 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           155,60 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         155,59 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         1.538,64 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 1.728,81 TL.X%10= 172,89 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 1.538,64 TL. Öderken, Büro geliri olan 172,89 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 1.365,75 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 172,89 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
      İDARE MAHKEMESİ ( DURUŞMALI)
      24.11.2020-        
Örneğin:  İdareMahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi  
  3.110,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               3.110,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           2.635,59 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         474,41 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         527,12 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             2.108,47 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           237,21 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         237,20 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         2.345,67 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 2.635,59 TL.X%10= 263,56 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 2.345,67 TL. Öderken, Büro geliri olan 263,56 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 2.082,11 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 263,56 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
      İCRA CEZA        
      24.11.2020-        
Örneğin:  İcra Ceza Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  1.240,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               1.240,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           1.050,85 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         189,15 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         210,17 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             840,68 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           94,58 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         94,57 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         935,25 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 1.050,85 TL.X%10= 105,09 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 935,25 TL. Öderken, Büro geliri olan 105,09 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 830,16 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 105,09 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.
                 
      İCRA HUKUK        
      24.11.2020-        
Örneğin:  İcra Hukuk Mahkemesinde yapılacak görevlendirmede asgari ücret tarifesi
  1.360,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili olarak;  
a-) Tarife               1.360,00 TL.
b-) Brüt ücret (a bölü 1,18)           1.152,54 TL.
c-) Katma Değer Vergisi (bx%18)         207,46 TL.
d-) Gelir Vergisi Stopajı (bx%20)         230,51 TL.
e-) Net Ücret (b-d)             922,03 TL.
f-) KDV Tevkifat Tutarı (5/10)           103,73 TL.
g-) Tahsil edilen KDV Tutarı(c-f)         103,73 TL.
Tahsil edilecek Toplam Tutar (e+g)         1.025,76 TL.
  Ancak, Avukatlık Yasasının 180. Maddesinin (e) bendi gereğince, Adli Yardımla
Avukattan asgari ücret tarifesinde belirtilen ücretin % 10'u büro geliri olarak tahsil edileceği
hükme bağlandığından, 1.152,54 TL.X%10= 115,25 TL. kesilecektir. Bu durumda; Adli Yardım
Bürosu görevli avukata 1.025,76 TL. Öderken, Büro geliri olan 115,25 TL. lık Adli Yardım bürosu 
gelir makbuzunu düzenleyecek ve bu miktarı yapılacak ödemeden keserek 910,51 TL. ile
birlikte makbuzu avukata verecektir. Hizmet gören Avukat, Adli Yardımbürosuna makbuz 
karşılığı ödediği 115,25 TL. yı serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedecektir.