2007 Asgari Ücret Tarifesi

İFESİ İRİNCİ KISIMİRİNCİ BÖLÜMışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü dan


ışma (ilk bir saate kadar)ğrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)ılı danışma için 200,00 YTLılması, ihbarname, ihtarname, protestoşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması şmesi ve benzerişmesi, vasiyetname, vakıfırlanması Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb.şlerle ilgili sözleşmeler.


İKİNCİ BÖLÜM
İş
Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme a
tahsili veya bir belgenin örne
takibi için
150,00 YTL
2. Bir hakk
erdirilmesi veya korunmas
250,00 YTL
3.Tüzel ki
tacirlerin çal
al
i
1.000,00 YTL
4. Vergi uzla
5. Uluslararas
a) Duru
b) Duru
c) Konusu para olan i
k
450,00 YTL
2.000,00 YTL
3.500,00 YTL
2
şamasındaki paranınğinin çıkarılması gibi işlerinın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sonaı gibi amaçlarla yapılan işler içinşi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, buışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarınınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibişlerin takibi içinşma komisyonlarında takip edilen işler içinı yargı yerlerinde takip edilen işlerdeşmasız iseşmalı iseşlerde ise ücret Tarifenin üçüncüısmına göre belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatl
Avukatlara Ayl
ık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeliık Ödenecek Ücret
1. Yap
350,00 YTL
2. Anonim
Takip edilen dava, takip ve i
ücretinin üzerinde oldu
ı kooperatiflerindeşirketlerde 600,00 YTLşlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlıkğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1- Kamu Kurum ve Kurulu
Sözle
Ücreti
600,00 YTL
Takip edilen dava, takip ve i
ücretinin üzerinde oldu
şlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerinşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlıkşlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlıkğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İ
B
Yarg
De
KİNCİ KISIMİRİNCİ BÖLÜMı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ileğerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak ko
haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icran
b
a) Duru
b) Duru
125,00 YTL
175,00 YTL
2. Ortakl
i
225,00 YTL
3. Ortakl
400,00 YTL
4. Vergi mahkemelerinde takip edilen dav
a) Duru
b) Duru
350,00 YTL
500,00 YTL
3
şulu ile ihtiyatiın geriırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:şmasız iseşmalı iseığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacakşlerin takibi içinığın giderilmesi ve taksim davaları içinı ve işler içinşmasız iseşmalı ise
Ş
u kadarki, davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarı
duru
kadar olan i
uygulan
şmasızlarda 3.000,00 YTL, duruşmalılarda 4.000,00 YTLşlerde üçüncü kısma göre avukatlık ücretiır.
İ
Yarg
De
KİNCİ BÖLÜMı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ileğerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.
2.
3.
4.
5. Ceza soru
200,00 YTL
6. Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için
250,00 YTL
7. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 450,00 YTL
8. Tüketici mahkemelerinden takip edilen davalar için (
müddeabihi 1850,00 YTL geçen i
k
200,00 YTL
9. Fikri ve s
(
10000,00 YTL geçmesi halinde, bu tarifenin üçüncü k
göre Avukatl
10- A
davalar için
1.100,00 YTL
1000,00 YTL
11-Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
12-Çocuk A
450,00 YTL
1000,00 YTL
13-Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için
500,00 YTL
14-
(a) Duru
(b) Duru
325,00 YTL
400,00 YTL
15- Yarg
16- Dan
derecede görülen davalar için
(a) Duru
450,00 YTL
4
(b) Duru
1.000,00 YTL
17- Yarg
yolu ile görülen i
500,00 YTL
18- Uyu
500,00 YTL
19- Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve i
a) Yüce Divan s
b) Di
1.500,00 YTL
800,00 YTL
İcra dairelerinde yapılan takipler için 125,00 YTLİcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 125,00 YTLİcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 225,00 YTLİcra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 125,00 YTLşturma evresinde takip edilen işler içinŞu kadarkişlerde, bu tarifenin üçüncüısmına göre Avukatlık ücreti belirlenir.)ınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar içinŞu kadarki, konusu para ile ölçülebilen işlerde, müddeabihinısmınaık ücreti belirlenir)ğır Ceza Mahkemelerinde takip edilenğır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar içinİdare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar içinşmasız iseşmalı iseıtay’da ilk derecede görülen davalar için 1.000,00 YTLıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilkşmasız iseşmalı iseıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizşlerin duruşması içinşmazlık Mahkemesindeki davalar içinşler içinıfatı ile bakılan davalarğer dava ve işler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yarg
De
ı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ileğerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.
2. Sonra gelen 20.000,00 YTL için %10
3. Sonra gelen 45.000,00 YTL için %8
4. Sonra gelen 125.000,00 YTL için % 6
5. Sonra gelen 350.000,00 YTL için % 4
6. Sonra gelen 500.000,00 YTL için % 2
7.Sonra gelen 950.000,00 YTL için %1
8.2.000.000,00 YTL dan yukar
İlk 10.000,00 YTL için %12ısı için % 0.1

takip eden her saat için
100,00 YTL
50,00 YTL
2. Ça
takip eden her saat için
200,00 YTL
100,00 YTL
3. Yaz
4. Her türlü dilekçe yaz
düzenlenmesinde
120,00 YTL
5. Sözle

a) Kira sözle
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözle
senedi ve benzeri belgelerin haz


T.C
MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞIAVUKATLIK ÜCRET TAR
c)
ticari i
200,00 YTL
600,00 YTL
600,00 YTL
B
B
Dava ve Takiplerin D