DANIŞTAY ANAYASA VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ YERLE YEKSAN ETMİŞTİR

21.07.2022 12:07:24
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
DANIŞTAY  ANAYASA VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ YERLE YEKSAN ETMİŞTİR

DANIŞTAY

ANAYASA VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ YERLE YEKSAN ETMİŞTİR

Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yetki kullanarak Türkiye’ nin İstanbul Sözleşmesinden çıkışına dair kararını hukuka aykırı görmedi!

Bu karar Danıştay’ ın 150 yıllık tarihine kara bir leke olarak geçecektir!

1868 yılında yürütme erkine yol göstermek amacıyla kurulan, devletin danışma yeri olan bu köklü kurum, artık ülkemizde parlamenter demokrasiye yaptığı kötülükle anılacaktır!

Bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hiçe sayılmıştır!

Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini tanımlayan Anayasanın 104. Maddesi açıktır, Cumhurbaşkanı’ nın böyle bir yetkisi yoktur. Böylesine bir karar alınamayacağını bizzat Anayasa düzenlemiş olmasına rağmen Danıştay hukuka aykırılık yok diyerek Anayasa’ nın da yok hükmünde olduğunu söylemektedir!

Bu karar ile TBMM’ i hiçe sayılmıştır!

Bu ülkedeki insanların tebaa olmaktan çıkıp özgür bireylere dönüşmesi için çalışmış olan ve halkın iradesinin yansıdığı yer olan TBMM’ nin de artık hiçbir hükmü ve etkisi yoktur!

Anayasanın 90. Maddesine göre TBMM tarafından onaylanmış bir uluslararası sözleşme ancak TBMM’ nin iradesiyle yürürlükten kaldırılabilir. Bu hükme rağmen Danıştay, TBMM’ nin iradesine gerek yok diyerek onu da hiçe saymıştır.

Endişeliyiz…

Türkiye’ de neredeyse her gün en az üç kadının öldürülmesi karşısında…

Bu soruna çözüm getirilmek istenmemesi karşısında…

Bu karardan sonra verilecek mücadelenin sadece hukuki değil, aynı zamanda yaşamsal bir mücadele olması karşısında…

Ulusal ve uluslararası mücadeleler neticesinde kazanılan yaşam hakkımızın kullanılabilmesinin yegane teminatı olan Anayasa’nın yok edilmesi karşısında…

Dayanağını Anayasa’ dan almayan Cumhurbaşkanlığı kararının iptal edilmemesi karşısında…

Milli iradenin tecelli ettiği yer olan TBMM’ nin onurunun yok edilerek, yerle yeksan edilmesi karşısında…

Ama vazgeçmiyoruz…

İstanbul Sözleşmesi`nin yaşattığı ve yaşatacağı konusundaki tecrübelerimizi bıkmadan usanmadan yargı mercilerinin dikkate getirmeye ve sözleşmeyi hayata geçirmeye kararlıyız, vazgeçmiyoruz…

Demokrasiden yana, çağdaşlıktan yana olan tüm kadınlar ve kadın erkek eşitliğine inanan tüm bireyler için dünden daha fazla çalışacağız, vazgeçmiyoruz…

Bu ülkede, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yok edilerek tek adam rejiminin getirebileceği karanlık günlere karşı mücadeleye devam edeceğiz, vazgeçmiyoruz…

İstanbul Sözleşmesinden vaz geçmiyoruz…

 

Fotoğraf Galerisi