MUĞLA BAROSU ÇEVRE, KENT VE İMAR KOMİSYONU TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

24.12.2020 13:36:20
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır
MUĞLA BAROSU ÇEVRE, KENT VE İMAR KOMİSYONU TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

MUĞLA BAROSU ÇEVRE, KENT VE İMAR KOMİSYONU TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Pandemi sürecinde internet ortamında gerçekleştirdiği toplantılar ile çalışmalarına devam eden Komisyonumuz 09.12.2020 tarihinde, Baro Başkanımız Av. Cumhur Uzun başkanlığında ve konuk katılıcımcılar eşliğinde, olağanüstü gündemle toplanarak, devam edecek toplantıların ilkini gerçekleştirmiştir.

 

1.Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Girgin, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Emin Madran, Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Suphi Alp, Şehir Plancıları Odasını temsilen Sami Tomurcuklu, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)’nu temsilen İstem Akkoyunlu - Kazım Yılmaz, Muçep Gökova Meclisini Temsilen Alpserdar Denktaş’ın konuk olarak katıldıkları toplantının ana gündem maddesi;

 

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kıyı Alanlarına İlişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar plan revizyonları değerlendirmesi olmuştur. Katılımcılar, söz konusu plan revizyonlarının bir çok açıdan hukuka aykırı olduğu, hukuki süreçlerin sonuna kadar takip edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır.

 

2.Son yıllarda Muğla ilinin kıyıları, köyleri, tarım arazileri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri büyük talan ve yapılaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalması durumu da değerlendirilmiştir;

 

Kullanımı tüm yurttaşa ait olan kıyılar, vakıf adı altındaki özel şirketlere tahsis edilmekte, kıyı kullanım alanları özelleştirilmekte ve yat limanı, marina gibi özel yatırımların önü açılmaktadır.

 

Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü bulunan ve Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış canlılar ve yaşam alanları korunması gerekirken, doğal sit derecelerine bilimsellikten uzak müdahaleler ile insan kullanımına ve yapılaşmaya açılmaktadır.

 

Özellikle turizm bölgelerinde yerel yönetimlerin planlama yapma yetkisi son derece kısıtlanarak görüşleri alınmadan merkezden planlama yapılmaktadır.

 

Hemen her ilçede arama ruhsatı verilerek yenileri açılmaya devam eden maden ocakları,taş ocakları, kömür ocakları yöre halkının sağlığını tehdit etmekte, geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yok etmektedir.

 

3.Muğla Barosu Çevre Kent ve İmar Komisyonu, hukukun üstünlüğü ve avukatlık mesleği ilkeleri doğrultusunda, Muğla İli genelinde yaşanan ve son zamanlarda yoğunlaşan çevre hakkı ihlallerine karşı; Muğla Milletvekilleri, meslek birlikleri, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve kent konseyleri ile koordinasyon içerisinde hareket etme ve belirli aralıklarla farklı gündemlerle toplanma kararı almıştır.

 

Kent savunmasını geliştirmek ve kuvvetlendirmek için tüm meslek birliklerine, yerel yönetimlere, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve kent konseylerine açık çağrımızdır; KENTİMİZİ BİRLİKTE SAVUNALIM!

 

Muğla Barosu Çevre, Kent ve İmar Komisyonu

Fotoğraf Galerisi