TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında TBB 2024/32 sayılı duyurusu

7.04.2024 16:36:50
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 05.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/32
 

Konu : TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 05/04/2024 günlü toplantısında alınan karar uyarınca;

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, 3 No’lu “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ değiştirilerek, meslektaşlarımızın bakmakla yükümlü oldukları,‘‘Sağlık kurulu raporu ile % 60 ve üzeri engelli olduğu belirlenen, çalışmayan /çalışamayan kısmi veya tam bağımlı olan 25 yaş üstü’’ çocukları da tedavi yardımı kapsamına alınmıştır.

Değişikliğe ilişkin Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’nun güncel mevzuatına Birliğimizin https://www.tbbsydf.org.tr (Yönerge 3) web sitesinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunar, durumun meslektaşlarımıza da bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla.   

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin yayımı hakkında TBB 2024/36 sayılı duyurusu
  8.05.2024 14:55:19
 • TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında TBB 2024/32 sayılı duyurusu
  7.04.2024 16:36:50
 • 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla........
  7.04.2024 16:33:00
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un avukatları yükümlü kapsamına alan 2. maddesinde yer alan ilgili ibarenin Anayasa Mahkemesince iptali hakkında TBB 2024/26 sayılı duyurusu
  6.04.2024 16:29:15
 • Türkiye Barolar Birliği ile Aras Kargo arasında yapılan sözleşme hk.
  29.02.2024 08:37:05
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2024/14 sayılı Duyurusu
  12.02.2024 09:13:37
 • 2024 Yılı Vekalet Pulu
  5.01.2024 11:47:26
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20