İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.

10.06.2023 09:32:25
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 06.06.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/45
 

Konu: İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7343 sayılı Kanun ile değişik 36. maddesinin birinci fıkrası uyarınca icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınması gerekmektedir.

Uygulamada bazı mahkemelerce ilk derece mahkemesinde görülen dosyaların kanun yolu aşamasında da, istinaf harcının yanında mükerrer şekilde tehiri icra karar harcının talep edilmesine ilişkin yaşanan sorunun çözümü için Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na başvurulmuştur.

Sözü edilen başvuru üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından icranın geri bırakılması taleplerinde görevli mahkeme icra mahkemesi olduğundan gerek başvurma harcının gerekse karar ve ilam harcının icra mahkemeleri tarafından alınması gerektiği, diğer mahkemelerce hem dava aşamasında hem de istinaf kanun yoluna başvuru aşamasında yeniden harç alınmasının mükerrer tahsilata sebebiyet verebileceğine ilişkin yapılan duyurunun bir örneği ekte bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı

Son Duyurular

 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin yayımı hakkında TBB 2024/36 sayılı duyurusu
  8.05.2024 14:55:19
 • TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında TBB 2024/32 sayılı duyurusu
  7.04.2024 16:36:50
 • 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla........
  7.04.2024 16:33:00
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un avukatları yükümlü kapsamına alan 2. maddesinde yer alan ilgili ibarenin Anayasa Mahkemesince iptali hakkında TBB 2024/26 sayılı duyurusu
  6.04.2024 16:29:15
 • Türkiye Barolar Birliği ile Aras Kargo arasında yapılan sözleşme hk.
  29.02.2024 08:37:05
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2024/14 sayılı Duyurusu
  12.02.2024 09:13:37
 • 2024 Yılı Vekalet Pulu
  5.01.2024 11:47:26
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20