2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında TBB 2023/35 Sayılı duyurusu

11.04.2023 17:24:03
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 11.04.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/35
 

Konu: 2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında. 

2021 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yer alan “Seri davalarda ücret” başlıklı 22. maddesi, Danıştay 8.Dairesinin 27.10.2022 tarih E.2021/5040, K.2022/6066 sayılı kararı ile ‘eksik düzenleme’ gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Duyuru ekinde gönderilen yargı kararının gereğini yerine getirmek üzere karara konu 2021 yılı  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinde değişikliğe gidilmiş; aynı madde metni 2023 yılı Tarifesi’nde de mevcut olduğundan; meslektaşlarımızın yararına olacak şekilde ikinci bir Tarife değişikliği hazırlanmıştır. 

Sözü edilen Tarife değişiklikleri, 11.04.2023 (bugün) tarihli 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup değişikliklerin birer örneği ile karşılaştırma cetvelinin duyurumuz ekinde gönderildiği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

 

EKLER                                                                                             :

Son Duyurular

 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin yayımı hakkında TBB 2024/36 sayılı duyurusu
  8.05.2024 14:55:19
 • TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında TBB 2024/32 sayılı duyurusu
  7.04.2024 16:36:50
 • 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla........
  7.04.2024 16:33:00
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un avukatları yükümlü kapsamına alan 2. maddesinde yer alan ilgili ibarenin Anayasa Mahkemesince iptali hakkında TBB 2024/26 sayılı duyurusu
  6.04.2024 16:29:15
 • Türkiye Barolar Birliği ile Aras Kargo arasında yapılan sözleşme hk.
  29.02.2024 08:37:05
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2024/14 sayılı Duyurusu
  12.02.2024 09:13:37
 • 2024 Yılı Vekalet Pulu
  5.01.2024 11:47:26
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20