Türkiye Barolar Birliği Tarafından Deprem Koordinasyon Merkezi Kurulmasına Karar Verildiği Hakkında TBB 2023/15 Sayılı Duyurusu

13.02.2023 10:20:26
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 12.02.2023

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2023/15

Konu : Türkiye Barolar Birliği Tarafından Deprem Koordinasyon Merkezi Kurulmasına Karar Verildiği Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından deprem felaketinin yaşandığı gün Deprem Acil Destek Merkezi kurulmuş, bu merkez tarafından depremden etkilenen meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın öncelikle enkaz altında kalanların çıkartılması, başka illere tahliyeleri, barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması öncelik kabul edilerek geniş kapsamlı bir çalışma yürütülmüş olup bu çalışma Barolarımızla ortaklaşarak sürdürülmeye devam etmektedir.

            Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 12 Şubat 2023 tarihinde Deprem Koordinasyon Merkezi kurulması kararlaştırılmıştır.

            TBB Deprem Koordinasyon Merkezinin görev tanımı;

 • Depremden etkilenen illerde gönüllü avukatlardan oluşturulacak heyetlerin öncelikle etkin bir soruşturma sürecinin yürütülmesine katkı sunmak bakımından delillerin toplanması, korunması, yasal başvuruların yapılmasında yurttaşlara yardımcı olunması ve hak arama hürriyetinin temini bakımından vatandaşlarımızın yasal süreç hakkında bilgilendirilmesi ve raporlama,
 • Yardım malzemelerinin tasnifi, depolanması ve gerek meslektaşlarımıza gerekse ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması,
 • Depremden zarar gören meslektaşlarımızla dayanışma, TBB SYDF kapsamında yapılacak yardımlar için sağlık durumu, ev ve büro hasarlarının tespiti ile diğer tüm ihtiyaçların belirlenerek raporlanması ve Türkiye Barolar Birliğine iletilmesi, 

            şeklinde belirlenmiştir.

            Depremden zarar gören illerde yukarıda belirttiğimiz kapsamda gönüllü olarak görev almak isteyen meslektaşlarımız için gerekli duyuruların yapılması suretiyle başvuruların alınarak ilk grup listelerinin oluşturulabilmesi bakımından 13 Şubat 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Barolar Birliğine gönderilmek veya müracaatları TBB’nin https://sahadayiz.barobirlik.org.tr linki üzerinden sağlamak üzere gerekli duyuruların uygun bulan Barolarımız tarafından meslektaşlarımıza iletilmesine karar verilmiştir. Başvurular tarafımıza ulaşıp gönüllü avukat havuzu oluştuğunda görevlendirilecek meslektaşlarımız, görev alacağı il ve tarihler meslektaşlarımızın kayıtlı olduğu Barolarımızla birlikte belirlenecektir.

            Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımızla sunarız.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Son Duyurular

 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği’nin yayımı hakkında TBB 2024/36 sayılı duyurusu
  8.05.2024 14:55:19
 • TBB-SYDF “Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Tedavi Yardımları ve Dayanışma Aidatı Toplama Uygulama Esasları Yönergesi’’ Değişikliği Hakkında TBB 2024/32 sayılı duyurusu
  7.04.2024 16:36:50
 • 24/10/2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar saklı kalmak kaydıyla........
  7.04.2024 16:33:00
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un avukatları yükümlü kapsamına alan 2. maddesinde yer alan ilgili ibarenin Anayasa Mahkemesince iptali hakkında TBB 2024/26 sayılı duyurusu
  6.04.2024 16:29:15
 • Türkiye Barolar Birliği ile Aras Kargo arasında yapılan sözleşme hk.
  29.02.2024 08:37:05
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2024/14 sayılı Duyurusu
  12.02.2024 09:13:37
 • 2024 Yılı Vekalet Pulu
  5.01.2024 11:47:26
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20