Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişikliği hakkında TBB 2022/89 sayılı duyurusu

21.12.2022 16:51:41
  • Büyük Font
  • Küçük Font
  • Sayfayı Yazdır

Ankara, 20.12.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/89

 

Konu: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişikliği hakkında.

Bilindiği üzere, 17- 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği 37. Olağan Genel Kurulu’nda 14. gündem maddesi olarak görüşülen “Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişiklik Önerisi” bir kısım maddelerinde Genel Kurul delegelerinin değerlendirmeleriyle ortaya konan katkılar ile değişikliğe gidilmek suretiyle kabul edilmiştir.

Bir kısım maddeleri (23. ve 27/2) Danıştay’ın verdiği kesinleşmiş iptal kararları uyarınca kaldırılan Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Birlik Genel Kurulu’na verdiği “uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek” görevi kapsamında değiştirilen ve eklenen maddelerine dair hazırlanan karşılaştırma cetveli duyurumuz ekinde gönderilmekte olup meslektaşlarımıza iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım. 

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: TBB Meslek Kuralları Karşılaştırma Cetveli

Son Duyurular

  • Baro ve TBB Kesenekleri Tahsili Hk. TBB 2023/69 Sayılı Duyurusu
    19.09.2023 09:00:23
  • Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi Hakkında TBB 2023/61 Sayılı Duyurusu
    21.08.2023 17:23:38
  • 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılacak vekâlet pulları hk.
    12.07.2023 13:21:49
  • T.B.B 2023/44 SAYILI DUYURUSU
    13.06.2023 15:55:21
  • İcranın Geri Bırakılması Kararlarında Mükerrer Harç Alınmasına İlişkin Sorunun Çözümü İçin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Duyuru Hakkında.
    10.06.2023 09:32:25
  • Türkiye Barolar Birliğine gönderilmesine karar verdiği bireysel başvuru ihlal kararı hakkında
    29.05.2023 10:39:02
  • 2021 ve 2023 yıllarına ait Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Yer Alan “Seri Davalarda Ücret” Başlıklı 22. Maddesi Değişikliği Hakkında TBB 2023/35 Sayılı duyurusu
    11.04.2023 17:24:03
  • T.C. Yargıtay Başkanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Plan Anketi Hakkında TBB 2023/31 Sayılı Duyurusu
    5.04.2023 13:37:47