Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında TBB 2022/73 Sayılı Duyurusu

5.11.2022 18:37:06
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 01.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/73

Konu : Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında.

İlgi: Birliğimizin 03.01.2020 günlü 2020/5 sayılı duyurusu.

 

İlgi duyurumuz ile avukat adaylarının, sağlık hizmet sunucularından başvuru için alacakları sağlık raporlarına ilişkin olarak "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı"nda yer alan "Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı" bölümünün yanında "Akli Meleke Kararı" bölümünün de işaretlenmesini talep etmelerinin gerektiği bildirilmişti.

Duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün  yazısında başvuru yapan adayların onay işlemlerinde herhangi bir gecikme ve mağduriyet yaşanmaması için ilgili mevzuat uyarınca alınan sağlık raporlarının bir standarda bağlanarak "vücutça ve akılca malul olmadıkları" ibaresini içermesi ve stajyer adaylarının MERNİS adres kayıt sistemindeki ikamet adreslerinde bulunan Barolarda staja başlamaları hususuna dikkat edilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki:

-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı

 

Son Duyurular

 • Türkiye Barolar Birliği ile Aras Kargo arasında yapılan sözleşme hk.
  29.02.2024 08:37:05
 • Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında TBB 2024/14 sayılı Duyurusu
  12.02.2024 09:13:37
 • 2024 Yılı Vekalet Pulu
  5.01.2024 11:47:26
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları Değişikliği Hakkında
  8.12.2023 10:23:20
 • Baro ve TBB Kesenekleri Tahsili Hk. TBB 2023/69 Sayılı Duyurusu
  19.09.2023 09:00:23
 • Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi Hakkında TBB 2023/61 Sayılı Duyurusu
  21.08.2023 17:23:38
 • 08.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılacak vekâlet pulları hk.
  12.07.2023 13:21:49
 • T.B.B 2023/44 SAYILI DUYURUSU
  13.06.2023 15:55:21