Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında TBB 2022/73 Sayılı Duyurusu

5.11.2022 18:37:06
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara, 01.11.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/73

Konu : Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında.

İlgi: Birliğimizin 03.01.2020 günlü 2020/5 sayılı duyurusu.

 

İlgi duyurumuz ile avukat adaylarının, sağlık hizmet sunucularından başvuru için alacakları sağlık raporlarına ilişkin olarak "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı"nda yer alan "Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı" bölümünün yanında "Akli Meleke Kararı" bölümünün de işaretlenmesini talep etmelerinin gerektiği bildirilmişti.

Duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün  yazısında başvuru yapan adayların onay işlemlerinde herhangi bir gecikme ve mağduriyet yaşanmaması için ilgili mevzuat uyarınca alınan sağlık raporlarının bir standarda bağlanarak "vücutça ve akılca malul olmadıkları" ibaresini içermesi ve stajyer adaylarının MERNİS adres kayıt sistemindeki ikamet adreslerinde bulunan Barolarda staja başlamaları hususuna dikkat edilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki:

-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı

 

Son Duyurular

 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları değişikliği hakkında TBB 2022/89 sayılı duyurusu
  21.12.2022 16:51:41
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/86 sayılı Duyurusu
  6.12.2022 15:26:25
 • Yargıtay İçtihadları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında 2022/81 Sayılı Duyurusu
  1.12.2022 10:04:27
 • Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı Hakkında TBB 2022/82 Sayılı Duyurusu
  1.12.2022 09:59:04
 • Baro Levhasına Veya Staj Listesine Yazılma Talebinde Bulunan Adayların Başvuru Sırasında İbraz Ettikleri Tek Hekim Raporları İle İkametgah Belgesi Hakkında TBB 2022/73 Sayılı Duyurusu
  5.11.2022 18:37:06
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında TBB 2022/72 sayılı duyurusu
  5.11.2022 18:34:10
 • Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında TBB 2022/62 Sayılı Duyurusu
  15.09.2022 08:39:42
 • KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında TBB 2022/61 Sayılı Duyurusu
  14.09.2022 08:42:04