23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
Makale ve Sunumlar
Basın Açıklamaları
Hesaplama İşlemleri

HABERLER

DUYURULAR

 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan 30.01.2017 günlü 2017/63 Muh sayılı yazısı hk. T.B.B 2017/14 Sayılı duyurusu
  20.2.2017 16:51:00
 • Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 20.01.2017 günlü 1 sayılı kararı Hakkında T.B.B 2017/13 Sayılı duyurusu
  20.2.2017 16:44:30
 • CMK gereğince İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilecek meslektaşlarımıza ödenecek ücretlerle ilgili CMK Ücret Tarifesinde bir hüküm bulunmaması nedeniyle, müdafi olarak atanan meslektaşlarımıza herhangi bir ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hk.
  26.1.2017 13:28:04
 • Türkiye Barolar Birliği'nin Başvurusu Üzerine Avukatlık Kanunu'na Aykırı Şekilde Reklam Nitelikli Haksız Rekabet De Oluşturan "Bir Kısım Avukatın Reklamını Yapan" İnternet Sitesine Erişimin Engellendiği Hakkında.
  17.1.2017 10:10:23
 • Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,
  10.1.2017 14:14:19
 • 2017 Yılı Baro Aidatının Birinci Taksiti Olan 150 Tl.'Nin 31.01.2017 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerektiğini Meslektaşlarımıza Hatırlatır,
  5.1.2017 14:22:31
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlayan Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili T.B.B tarafından hazırlanan Anayasa Değişikliği Hakkında Görüş Formu
  4.1.2017 11:30:59
 • İstinaf Mahkemelerinde Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ücret Ödemelerinin, 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 4.maddesinin (g) bendinin birinci alt bendinde belirtilen ücret üzerinden yapılacağı.
  4.12.2016 09:40:35

HIZLI ERİŞİM