İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi Hk.

3.5.2017 08:54:01
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır

Ankara 02.05.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/31


İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu kararı ile Birliğimizi temsil eden bir üyenin üyeliğinin düşürüldüğü bildirilmiştir. Düşürülen üyenin yerine İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu'nun Genel Kurulun oluşumu başlıklı 6.maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Birliğimizi temsilen, mesleğinde 10 yıl tecrübeli avukatlar arasından bir meslektaşımızın Baro Başkanları tarafından yapılacak seçimle "İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi" olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği seçiminin 12 Mayıs 2017 tarihinde aşağıda belirtilen esaslar kapsamında yapılması kararlaştırılmıştır:

 

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi aday adayı olmak isteyenlerin 02.05.2017-09.05.2017 tarihleri arasında; başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı sürenin 10 yıldan fazla olduğunu gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

 

Adaylık başvuruları, TBB'nin www.barobirlik.org.tr adlı internet sitesinde yayımlanan Tahkim Merkezi Genel Kurul Üye Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara İlişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı Kararı" nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 

Adaylık başvurularının Birliğimize 09 Mayıs 2017 tarihinde saat 17:00'a kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten önce posta ya da kargoya verilmiş olsa dahi belirtilen tarihten sonra Birliğimize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliğine seçilecek bir üyenin seçimi, 12.05.2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi" nde yapılacaktır. Oy verme işlemi saat 09:00'da başlayacak ve saat 17:00'de sona erecektir. Sona erme saatinden önce 79 Baro Başkanının oy kullanması durumunda sandık açılarak oyların sayımına geçilecektir.

 

Seçim usul ve esasları ile adaylar ile ilgili diğer bilgiler Türkiye Barolar Birliği internet sitesi olan www.barobirlik.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Bu duyurunun adliyelerde baronuzun ilan panolarına tüm avukatların görecekleri şekilde asılması ve baronuzun web sitesinde yayınlaması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Son Duyurular

 • 2018 Yılı Baro Aidatı 1. Taksiti Ödemesi Hakkında Hatırlatma
  12.1.2018 09:57:42
 • Avukatlık Kimliğinin Resmi Kimlik Olarak Kabul Edilmesi Hakkında T.B.B 2018/2 sayılı duyurusu
  12.1.2018 09:35:11
 • MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SERBEST MESLEK FAALİYETİ İCRA EDEN MESLEKTAŞLARIMIZA 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
  19.12.2017 08:35:46
 • Kooperatifçilik E Sertifika Programı Hakkında T.B.B 2017/69 sayılı Duyurusu
  12.12.2017 15:38:01
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI MERKEZİNE HAKİM ADAYI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2017/63 SAYILI DUYURUSU
  7.11.2017 16:45:28
 • TÜKETİCİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ 7. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ
  6.11.2017 19:35:03
 • 06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derce Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" Hakkında. T.B.B 2017/62 sayılı duyurusu
  27.10.2017 10:02:28
 • 25.10.2017 günlü ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" Hakkında T.B.B 2017/61 sayılı duyurusu.
  27.10.2017 09:09:34