CMK gereğince İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilecek meslektaşlarımıza ödenecek ücretlerle ilgili

26.1.2017 13:28:04
 • Büyük Font
 • Küçük Font
 • Sayfayı Yazdır
Ankara 18.01.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/8
 

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili olarak, kovuşturma evresinde bir oturuma katıldıktan sonra oturumun devamı sırasında kişinin kendisine müdafi seçmesi üzerine görevi sona eren müdafinin Tarifede belirlenen meblağı almaya hak kazanacağı, bu nedenle kendisine Tarifede belirlenen ücretin ödenmesi gerektiği yönündeki Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 09.01.2017 günlü 1589 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Yazısı

Son Duyurular

 • Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 10/05/2018 tarih ve 2018/3072 Esas, 2018/5874 Karar Sayılı İlamı Hakkında T.B.B 2018/25 sayılı duyurusu
  14.6.2018 11:44:56
 • Stajyer Avukatların Uzlaştırmacı Olarak Görev Yapıp Yapamayacağı Hakkında TBB 2018/18 sayılı duyurusu.
  30.4.2018 09:54:47
 • Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin www.ticaretsicil.gov.tr internet sayfasından ücretsiz üye olarak görüntülenebildiği hk.
  7.3.2018 09:02:22
 • Ankara Barosu 2018 Yılı Şiir ve Öykü Yarışması
  1.2.2018 16:19:35
 • 2018 Yılı Baro Aidatı 1. Taksiti Ödemesi Hakkında Hatırlatma
  12.1.2018 09:57:42
 • Avukatlık Kimliğinin Resmi Kimlik Olarak Kabul Edilmesi Hakkında T.B.B 2018/2 sayılı duyurusu
  12.1.2018 09:35:11
 • MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SERBEST MESLEK FAALİYETİ İCRA EDEN MESLEKTAŞLARIMIZA 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
  19.12.2017 08:35:46
 • Kooperatifçilik E Sertifika Programı Hakkında T.B.B 2017/69 sayılı Duyurusu
  12.12.2017 15:38:01