Makale ve Sunumlar
Hesaplama İşlemleri

HABERLER

DUYURULAR

 • 24.11.2014 günlü 2014/97 sayılı Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hakkında T.B.B. Duyurusu
  23.6.2017 15:06:08
 • Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Aktüeryal Dengeleri ve sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 9-10 Haziran 2017 günlü toplantısında almış olduğu karar gereği..
  23.6.2017 15:02:35
 • 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçları faizlerinin yapılandırılması hk.
  20.6.2017 16:16:37
 • Meslekte Fiilen On Yılını Tamamlamış Avukatların Hizmet İçi Eğitim Programlarında Eğitici Olarak Görev Alabileceğine İlişkin T.B.B Duyurusu
  5.6.2017 09:18:05
 • Merkezi Takip Sistemi (MTS) hakkında T.B.B Duyurusu.
  15.5.2017 09:04:39
 • TAKBİS Sorgularının Avukatlara Açıldığı Hakkında.
  9.5.2017 09:10:14
 • İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği Seçimi hakkında TBB 2017/31 sayılı Duyurusu.
  3.5.2017 08:54:01
 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan 30.01.2017 günlü 2017/63 Muh sayılı yazısı hk. T.B.B 2017/14 Sayılı duyurusu
  20.2.2017 16:51:00

HIZLI ERİŞİM