MESLEKİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
2017 Yılı Baro Aidatı 1. Taksiti Ödemesi Hakkında Hatırlatma
2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI
Makale ve Sunumlar
Basın Açıklamaları
Hesaplama İşlemleri

HABERLER

DUYURULAR

 • Türkiye Barolar Birliği'nin Başvurusu Üzerine Avukatlık Kanunu'na Aykırı Şekilde Reklam Nitelikli Haksız Rekabet De Oluşturan "Bir Kısım Avukatın Reklamını Yapan" İnternet Sitesine Erişimin Engellendiği Hakkında.
  17.1.2017 10:10:23
 • Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,
  10.1.2017 14:14:19
 • 2017 Yılı Baro Aidatının Birinci Taksiti Olan 150 Tl.'Nin 31.01.2017 Tarihine Kadar Ödenmesi Gerektiğini Meslektaşlarımıza Hatırlatır,
  5.1.2017 14:22:31
 • Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmeye başlayan Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili T.B.B tarafından hazırlanan Anayasa Değişikliği Hakkında Görüş Formu
  4.1.2017 11:30:59
 • İstinaf Mahkemelerinde Görevlendirilen Zorunlu Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ücret Ödemelerinin, 2016 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 4.maddesinin (g) bendinin birinci alt bendinde belirtilen ücret üzerinden yapılacağı.
  4.12.2016 09:40:35
 • "Tebligat usulsüzlüğü şikayeti" ne ilişkin icra hukuk mahkemesi karalarının kesinleşmeden uygulanamayacağı hakkında içtihat
  3.12.2016 09:46:40
 • Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davalar kapsamında, Danıştay 8. Dairesi’nin 22.09.2016 tarih ve 2015/15155E. sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay 8. Dairesinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının bir örneği ekte bilgilerinize sunulur.
  1.12.2016 11:10:27
 • 2016 YILI BARO AİDATININ İKİNCİ TAKSİTİ OLAN 150 TL. VE 2016 YILI TBB KESENEĞİ OLAN 97,60 TL. OLMAK ÜZERE TOPLAM 247,60 TL'NİN 31.07.2016 TARİHİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ MESLEKTAŞLARIMIZA HATIRLATIR, BU ÖDEMELERİN BARO VEZNESİNE YAPILABİLECEĞİ GİBİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BANKALARA DA YATIRILABİLECEĞİ SAYGIYLA DUYURULUR.
  22.11.2016 15:58:20

HIZLI ERİŞİM